_Predavanje, Suradnja, Znanost

Perspectives of Autonomous Vehicle Operations: modeling performances of road safety and big data management

27.05.2022.

— 27.05.2022.

12:15

— 13:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Na Katedri za prometnice boravi kolega prof. Ing. Tullio Giuffré (Kore University of Enna, Sicilija), koji će u petak 27.05. od 12.15 do 13 sati u prostoriji 210, u okviru kolegija Promet u gradovima (diplomski studij) održati predavanje pod nazivom „Perspectives of Autonomous Vehicle Operations: modeling performances of road safety and big data management“.

Skip to content