_Mobilnost, Student Info

Prezentacija Erasmus natečaja

22.02.2023.

— 22.02.2023.

13:00

srijeda, 22. veljače 2023. u 13,00 sati Kampus Sveučilišta u Rijeci, Građevinski fakultet (dvorana G-003) Radmile Matejčić 3, HR-51000 Rijeka

Detaljnije informacije o natječajima:
www.uniri.hr (pod rubrikom O Sveučilištu, Međunarodna suradnja i ERASMUS)
Centar za međunarodnu mobilnost / ERASMUS
Sveučilište u Rijeci
Kampus Sveučilišta u Rijeci, zgrada Građevinskog fakulteta (soba G-033)
Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka
Tel.: 051 584 840, 584 841, 584 842, 584 843, 584 844
E-mail: international@uniri.hr

Skip to content