Doktorirao Anton Bogdanić

Anton Bogdanić, mag. ing. aedif. doktorirao je 27. svibnja 2022. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Joška Ožbolta, obranivši doktorsku disertaciju pod naslovom “Anchor Channels in Composite Concrete Slabs: Experimental and Numerical Investigation- Sidreni kanali u spregnutim betonskim pločama: eksperimentalno i numeričko istraživanje te stekao akademski stupanj doktora znanosti iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja Temeljne tehničke znanosti.

Skip to content