EU

Interreg Italija – Hrvatska – Improving landslide risk prevention and management in coastal areas (RESONANCE)

ESI fondovi- Predgotovljene zgrade nulte energije proizvedene na industrijski način

EFRR- Primjenjena istraživanja klizišta za razvoj mjera ublažavanja i prevencije rizika (PRI-MJER)

EFRR- Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženim klimatskim promjenama (UKV)

ESI fond- Zaštita cjelovitosti konstrukcija u energetici i transportu

ESI fond- Računalni model strujanja, poplavljivanja i širenja onečišćenja u rijekama i obalnim morskim područjima (KLIMOD)

Horizon 2020 – Joint Training on Numerical Modelling of Highly- flexible Structures for Industrial Applications (THREAD)

COST- European Cooperation in Science and Technolog

Horizon 2020 -MSCA Individual Fellowships

Skip to content