Građevine u Rijeci nisu tako slabe i mogle bi podnijeti znatna seizmička opterećenja

Potpuno je krivo procijenjeno da su samo zgrade građene nakon 2000. godine sigurne. Građevine u Rijeci, a i u Hrvatskoj, grade se u skladu sa zahtijevima potresne otpornosti još od druge polovice 60-tih godina, nakon potresa u Skopju 1963. i Banjoj Luci 1969. godine.

Skip to content