International Conference on Sustainable Transport – SuTra 2022

Pozivamo Vas na International Conference on Sustainable Transport – SuTra 2022, koja će se održati od 29. rujna do 1. listopada u Opatiji. Rok za predaju sažetaka je 1. lipanj, a autori će imati mogućnost predaje rada u prateće časopise Sustainability (WoS, CC), Logistics (WoS, ESCI) i Pomorstvo (WoS, ESCI). Detaljnije informacije možete pronaći u prvom pozivu i na web stranici skupa.

Skip to content