Intervju novoizabranog dekana za mandatno razdoblje 2021. -2024.

Novoizabrani dekan izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić na dužnost stupa početkom nove akademske godine, a u svom programu rada poseban naglasak stavlja na znanstveno-istraživački rad, ali i na suradnju sa zajednicom i gospodarstvo.

Skip to content