Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pristupnika Ivana Hlače, mag. ing. aedif., pod nazivom

„Experimental and Numerical Analysis of Delamination of Layered Glued Plate Structures with Variable Width/Eksperimentalna i numerička analiza raslojavanja lijepljenih slojevitih plošnih konstrukcija promjenjive širine“

održat će se u srijedu, 20. ožujka 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Gordan Jelenić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, predsjednik
  2. prof. dr. sc. Domagoj Lanc, Sveučilište u Rijeci, Tehnički fakultet, vanjski član
  3. doc. dr. sc. Mijo Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, vanjski član.
Skip to content