Javna obrana teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda dr. sc. Hrvoja Antičevića, pod naslovom

“Određivanje stupnja oštećenosti i značajki stijenske mase u zoni oko profila iskopa tunela/Determination of disturbance factor and rock mass characteristics around the tunnel excavation profile

održat će se u petak, 26. travnja 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. doc. dr. sc. Josip Peranić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, predsjednik
  2. izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, članica i prodekanica za znanost
  3. prof. dr. sc. Mario Dobrilović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet, vanjski član.

Obrani će, pored članova Povjerenstva prisustvovati:

  • prof. dr. sc. Željko Arbanas, mentor.
Skip to content