Javna obrana teme doktorskog rada

Javna obrana teme doktorskog rada doktoranda Nebojše Buljana, mag. ing. aedif., pod naslovom

“TimberCW: Drveno – staklena ovješena fasada – holistička komparativna analiza/TimberCW: Wood – glass unitised curtain wall – holistic comparative analysis

održat će se u četvrtak, 11. srpnja 2024. godine, u predavaonici G-106, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Ivana Štimac-Grandić, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Paulina Krolo, Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, članica
  3. prof. dr. sc. Vlatka Rajčić, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet, vanjska članica.

Obrani će, pored članova Povjerenstva prisustvovati:

  • prof. dr. sc. Adriana Bjelanović, mentorica
  • izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, prodekanica za znanost.
Skip to content