Javni poziv studentima

Na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci objavljen je Javni poziv studentima Sveučilišta u Rijeci za iskaz interesa za korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka.

Krajnji rok za podnošenje online prijava na Javni poziv je 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati.

Više na poveznicama:  https://uniri.hr/vijesti/javni-poziv-studentima/  ili https://uniri.hr/ „Vijesti“.

Skip to content