Svečana promocija i dodjela diploma

28. i 30. lipnja će se na Građevinskom fakultetu u Rijeci održati svečana promocija i dodjela diploma studentima koji su diplomirali u akademskoj godini 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. Promocija će se održati u dvorani G-003/004 uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera.

Nastupno predavanje – Životni vijek I troškovi održavanja građevina

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje  Rosanda Ivetić Salopek, mag. ing. aedif., pristupnica za izbor jednog nastavnika u […]

Nastupno predavanje – Održavanje mostova

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci, OGLAŠAVA nastupno predavanje Dr. sc. Ivan Zambon, pristupnik za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje […]

Zbornik radova GF za 2019. godinu, Knjiga XXII

Pozivamo vas na svečanu promociju Zbornika radova Građevinskog fakultet u Rijeci za 2019. godinu, Knjiga XXII.,  koja će se održati 30. siječnja 2020.  godine, s početkom u 12:00 sati u dvorani G-003. Nadamo se da ćete nam se pridružiti u što većem broju.

Izložba inovacija u građevinarstvu

SUIR Savez udruga inovatora Rijeka organizira  4. ADRIATECH – Hrvatsku izložbu inovacija u građevinarstvu koja će se održati od 26. do 30. listopada 2020. u auli Građevinskog fakulteta koji je smješten u Kampusu Sveučilišta u Rijeci. Suorganizatori izložbe su UIH Udruga inovatora Hrvatske Zagreb i Građevinski fakultet u Rijeci,uz suport Centra za inovacije i transfer […]