Projekti

KA2 The Career Garden – Building bridges between educational institutions and companies via remote and hybrid internships

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je logo_name_careergarden-1-1024x232.png

Građevinski fakultet je partner u Erasmus + KA2 projektu „The Career Garden – Building bridges between educational institutions and companies via remote and hybrid internships“, zajedno s još 7 partnera iz 5 zemalja (Francuska, Austrija, Njemačka, Rumunjska, Hrvatska). Voditelj projekta je Institute Francophonia (Nice, France). Projekt je proizašao iz ograničenih mogućnosti obavljanja stručnih praksi u vrijeme pandemije. Razvila se ideja da se uspostave digitalni formati za stručne prakse učenika i studenata stručnog obrazovanja kroz inovativnu digitalnu platformu i višejezični pristup. Razvijeni obrazovni moduli bit će popraćeni standardima osiguravanja kvalitete. Projekt će omogućiti uključivanje studenata našeg stručnog preddiplomskog studija te promovirati europsku i međunarodnu razmjenu. Više informacija o projektu možete pronaći na web stranici i letku.

KA2 Strengthening of master curricula in water resources management for the Western Balkans HEIs and stakeholders – SWARM – završen

KA107 – International Credit Mobility between Programme and Partner Countries – Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture – završen

Skip to content