Nagrade za znanost dodijeljene u 2023. godini

Sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju kriterija za znanstvenu izvrsnost i o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci, a na temelju rezultata ostvarenih u 2022. godini, Nagrada za znanost u 2023. godini dodijeljena je slijedećim znansvenicima:

 1. prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za najveći ukupan broj radova objavljenih u Scopusu
 2. doc. dr. sc. Josipu Peraniću –za radove A kategorije koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor
 3. Grupi autora: izv. prof. dr. sc. Igoru Ružiću, Čedomiru Bencu, professoru emeritusu, Andrei Tadić, doc. dr. sc. Ninu Krvavici – za objavljenu znanstvenu knjigu
 4. doc. dr. sc. Denisu Ambrušu- za objavljenu znanstvenu knjigu
 5. prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za vođenje kompetitivnih znanstvenoistraživačkih projekata
 6. prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za vođenje kompetitivnih znanstvenoistraživačkih projekata
 7. prof. dr. sc. Davoru Grandiću – za vođenje znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci
 8. izv. prof. Draganu Ribariću – za najveći broj uspješno mentoriranih doktoranada
 9. dr. sc. Jošku Ožboltu – za najveći broj uspješno mentoriranih doktoranada
 10. prof. dr. sc. Borisu Podobniku – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju
 11. dr. sc. Josipu Peraniću – za najproduktivnijeg znanstvenika u suradničkom zvanju
 12. doc. dr. sc. Josipu Peraniću- za rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti prema indeksiranosti u WoSCC
Skip to content