Nagrade za znanost dodijeljene u 2024. godini

Sukladno Odluci dekana o utvrđivanju kriterija za godišnje nagrađivanje, od 7. lipnja 2024., na prijedlog Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost, Dekan Građevinskog fakulteta dodijelio je nagrade slijedećim znanstvenicima, za postignuća u 2023. godini:

  • Nagrada za znanost- prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću
  • Nagrada za mladog znanstvenika- Andrei Tadić
  • Nagrada za inovacije i transfer tehnologije i znanja- izv. prof. dr. sc. Paulini Krolo
  • Nagrada za inovacije i transfer tehnologije i znanja- izv. prof. dr. sc. Igoru Ružiću

Znanstvenicima kojima je neko drugo tijelo, institucija ili međunarodno udruženje dodijelilo nagradu u području znanstvenog djelovanja, dodijelit će se pohvala za znanstvenoistraživački rad.

Skip to content