Nagrade za znanost

Na prijedlog Povjerenstva za znanstvenu izvrsnost, Dekan je dodijelio nagradu za znanost slijedećim znanstvenicama i znanstvenicima Građevinskog fakulteta:

 1. doc. dr. sc. Sanji Šurdonja – za najveći ukupan broj radova objavljenih u Scopusu
 2. prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću –za radove A kategorije koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor
 3. prof. dr. sc. Ivici Kožaru – za objavljeni udžbenik
 4. dr. sc. Denisu Ambrušu- za objavljenu znanstvenu knjigu
 5. prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za vođenje znanstvenoistraživačkih projekata (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
 6. prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za vođenje znanstvenoistraživačkih projekata (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
 7. prof. dr. sc. Ivici Kožaru – za vođenje znanstvenoistraživačkih projekata (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
 8. prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za vođenje znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci
 9. prof. dr. sc. Borisu Podobniku – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju
 10. dr. sc. Antonu Bogdaniću – za najproduktivnijeg znanstvenika u suradničkom ili nastavnom zvanju
 11. dr. sc. Josipu Peraniću- za rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti prema indeksiranosti u WoSCC bazi
Skip to content