Nagrade za znanstvenu izvrsnost u 2019. godini

Sukladno kriterijima utvrđenim Odlukom o utvrđivanju kriterija za znanstvenu izvrsnost i o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci od 06. srpnja 2020. dodjeljuje se nagrada slijedećim znanstvenicima:

  1. Doc. dr. sc. Ivanu Maroviću – za najveći ukupan broj radova objavljenih u Scopusu
  2. Doc. dr. sc. Leu Škecu – za najveći ukupan broj radova A kategorije koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor
  3. Prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za ukupan broj znanstvenoistraživačkih projekata kojima je znanstvenik voditelj (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
  4. Izv. prof. dr. sc. Draganu Ribariću – voditelju znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci
  5. Prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za najveći broj uspješno mentoriranih doktoranada (u svojstvu mentora)
  6. Prof. dr. sc. Jošku Ožboltu – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju
  7. dr. sc. Josipu Peraniću – najproduktivnijem znanstveniku u suradničkom ili nastavnom zvanju
  8. Doc. dr. sc. Leu Škecu – prema indeksiranosti u WoSCC bazi, rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti
Skip to content