Nagrade za znanstvenu izvrsnosti u 2020. godini

Sukladno Odluci o utvrđivanju kriterija za znanstvenu izvrsnost i o nagrađivanju znanstvene izvrsnosti Građevinskog fakulteta u Rijeci, za znanstvenu izvrsnost u 2020. godini nagrađeni su slijedeći znanstvenici Građevinskog fakulteta u Rijeci:

  1. Prof. dr. sc. Željku Arbanasu – za najveći ukupan broj radova objavljenih u Scopusu
  2. Doc. dr. sc. Ninu Krvavici – za najveći ukupan broj radova A kategorije koji su objavljeni u časopisima indeksiranim u WoSCC koji pripadaju najmanje drugom kvartilu, a kojima je znanstvenik prvi autor
  3. Doc. dr. sc.  Anamariji Perušić Pribanić – za objavljenu znanstvenu knjigu
  4. Dr. sc. Denisu Ambrošu – za objavljenu znanstvenu knjigu
  5. Prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – za ukupan broj znanstvenoistraživačkih projekata kojima je znanstvenik voditelj (nacionalni i međunarodni kompetitivni projekti)
  6. Prof. dr. sc. Gordanu Jeleniću – voditelju znanstvenoistraživačkog projekta s najvećim naplaćenim prihodom za Građevinski fakultet u Rijeci
  7. Dr. sc. Petri Jagodnik– najproduktivnija znanstvenica u nastavnom zvanju
  8. Prof. dr. sc. Borisu Podobniku – za najveći H-indeks u WoS u petogodišnjem razdoblju
  9. Dr. sc. Josipu Peraniću – za rad objavljen u časopisu s najvišim faktorom odjeka iz područja tehničkih znanosti prema indeksiranosti u WoSCC bazi.
Skip to content