Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

             Dr. sc. Cela Matan, dipl. ing. arh., pristupnica za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Arhitektura i urbanizam, na Katedri za arhitekturu i urbanizam, na neodređeno puno radno vrijeme, s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, održat će dana 31. siječnja 2023. godine sa početkom u 18:15 sati u prostoriji G-004 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

ARHITEKTURA, KONSTRUKCIJA I KONZERVACIJA:

REPREZENTATIVNA PALAČA TRIDESETIH GODINA U ZAGREBU

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Projektiranje u visokogradnji na Stručnom diplomskom studiju Građevinarstvo za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content