Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

Dr. sc. Rozarija Mikić, dipl. ing. mat., pristupnica za izbor jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent za znanstveno područje Prirodne znanosti, znanstveno polje Matematika, na Katedri za matematiku, na neodređeno puno radno vrijeme s obvezom provođenja reizbora ili izbora na više radno mjesto, održat će dana 6. travnja 2023. godine sa početkom u 12:15 sati u prostoriji G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

SUSTAVI LINEARNIH JEDNADŽBI

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Matematika 2 na Stručnom prijediplomskom studiju Građevinarstvo za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content