Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

Dr. sc. Josip Peranić, mag. ing. aedif., pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje Građevinarstvo, znanstvena grana Geotehnika, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 13. listopada 2022. godine sa početkom u 13:15 sati u predavaonici G-309 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

KLASIFIKACIJA KLIZIŠTA

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Stabilnost kosina na Diplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci

Skip to content