Natječaj za dodjelu nagrada rektora u 2022./2023. ak. god.

Sveučilište u Rijeci raspisalo je Natječaj za dodjelu nagrada rektora studentima Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u ak. god. 2022./2023.:

  • nagradu rektora za studentski stručni/znanstveni/umjetnički rad
  • nagradu rektora za  volontiranje
  • nagradu rektora za studentski aktivizam
  • nagradu rektora za sport
  • nagradu rektora za studentski projekt.

Rok za prijave je srijeda, 29. ožujka 2023godine u 12:00 sati.

Više detalja i sam tekst natječaja dostupan je na stranicama Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content