Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u 2022./2023. godini

Hrvatski savez građevinskih inženjera u 2023. godini dodjeljuje nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva, kojim je stečen akademski stupanj sveučilišni magistar inženjer građevinarstva odnosno sveučilišna magistra inženjerka građevinarstva (univ. mag. ing. aedif.).
Pravo prijave na Natječaj imaju svi koji su u Republici Hrvatskoj diplomirali na građevinskim
fakultetima u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku u razdoblju od 1. listopada 2022. do 30. rujna 2023., stekli akademski stupanj univ. mag.ing.aedif. i prijavili se na ovaj natječaj uz priloženu obveznu
dokumentaciju.
Kandidati koji se prijavljuju na natječaj moraju ostvariti tijekom diplomskog studija minimalni prosjek ocjena 4,00.

Pristupnici na Natječaj prilažu sljedeću dokumentaciju:

  1. obrazac za prijavu na Natječaj s potpisom kandidata i mentora
  2. presliku osobne iskaznice
  3. presliku diplome ili Uvjerenja o diplomiranju
  4. životopis
  5. primjerak diplomskog rada u elektroničkom obliku.

Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obavezno treba priložiti pohranjene i na elektroničkom mediju (USB memorija). Rok za dostavu prijava je 10. studenoga 2023.
Predsjedništvo HSGI-a, na prijedlog Povjerenstva za nagrade, donijet će odluku o dobitnicima nagrade za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u akademskoj godini 2022./2023.

Svečana dodjela nagrada organizirat će se u okviru znanstveno-stručnog skupa
HRVATSKI GRADITELJSKI FORUM 2023, koji se održava 1. prosinca 2023. u Zagrebu.
Detaljne informacije o natječaju dostupne su na internetskoj stranici www.hsgi.org/hgf
Osoba za kontakt: Tanja Vrančić, tel.: 01 48-72-502; e-mail: hgf@hsgi.org

Prijave se podnose preporučenom pošiljkom na adresu:
Hrvatski savez građevinskih inženjera
Berislavićeva 6, 10000 Zagreb
s naznakom:
Natječaj za dodjelu nagrade za najbolji diplomski rad u akademskoj godini 2022/2023.
Ispunjeni obrazac za prijavu, životopis te primjerak diplomskog rada obavezno treba priložiti
digitalnim putem u arhivskoj datoteci (ZIP ili RAR) putem sljedećeg obrasca:
https://forms.gle/Yvh2jTC2SUCE1gLV6

Skip to content