Odluka o izboru dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027. godine

Na temelju članka 16. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 31. ožujka 2023. godine, članka 20. stavka 7.  te članka 26. Statuta Građevinskog fakulteta u Rijeci od 03. svibnja 2023. godine, povodom postupka izbora dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine, Fakultetsko vijeće je na 03. izvanrednoj sjednici održanoj dana 09. svibnja 2024. godine, usvojilo sljedeću

O D L U K U

Izv. prof. dr. sc. Mladen Bulić izabire se za dekana Građevinskog fakulteta u Rijeci, za trogodišnje mandatno razdoblje od 01. listopada 2024. godine do 30. rujna 2027. godine.

Skip to content