Organizacija nastave i rada na fakultetu

Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite PGŽ-a i uputama rektorice Sveučilišta u Rijeci 

sva nastava, kolokviji i konzultacije se na našem fakultetu od utorka, 06. travnja 2021. održavaju u potpunosti na daljinu – online, a prema prema trenutno važećem rasporedu sati i u realnom vremenu uz maksimalnu interakciju nastavnika i studenata. 

U svrhu reduciranog i kontroliranog kretanja ljudi u zgradi Fakulteta, glavni ulaz u zgradu je zatvoren, pri čemu je ulazak u zgradu zaposlenicima moguć na ulaze iz garažnog prostora i zapadni ulaz uz korištenje kartice. Prilikom svakog ulaska i izlaska obavezno je mjerenje i bilježenje temperature, vremena dolaska i odlaska u evidencijski list.

Navedene mjere vrijede do daljnjeg, odnosno do donošenja odluke o prekidu istih.

Skip to content