Otvaranje “freemover” natječaja u sklopu CEEPUS mobilnosti (01.-30. studeni 2023.)

Na mrežnim stranicama AMPEU objavljen je natječaj za freemover mobilnosti (mobilnosti izvan CEEPUS mreža) u ljetnom semestru tekuće akademske godine. Natječaj se odnosi na odlazne i dolazne mobilnosti, a na sljedećoj poveznici se mogu naći detaljni koraci za prijavu namijenjene zainteresiranim kandidatima (dostupne su i na poveznici u samom tekstu natječaja na AMPEU webu).

Podsjećamo na osnovne značajke freemover prijava i mobilnosti:

1)      Freemover mobilnosti su po periodu trajanja i iznosu stipendija iste kao i mrežne mobilnosti, no imaju manju šansu da budu odobrene u odnosu na mrežne mobilnosti. Moguće je podnijeti više prijava na istom natječaju, no ne preporučam više od 1 po državi, odnosno više od 3 ukupno.

2)      Freemover prijave omogućavaju mobilnost na svim prihvatljivim visokim učilištima u CEEPUS državama, ne samo na partnerskim ustanovama iz CEEPUS mreže u kojoj sudjeluje naš fakultet.

3)      Prijave nominira Nacionalni ured za CEEPUS u Hrvatskoj  (Agencija) a njihovu kvalitetu provjerava te odobrava CEEPUS ured u zemlji-primateljici. CEEPUS koordinatori ne sudjeluju u odobravanju prijava u sustavu, no mogu se angažirati u smislu potpisivanja prihvatnog pisma za dolazne kandidate ili pisama preporuke odlaznim studentima (obavezna dokumentacija za freemover prijave).

4)      Kriteriji za odobrenje freemover  prijava razlikuju se od zemlje od zemlje, a osim o kvaliteti prijave mogu ovisiti i o broju mjeseci kojima pojedina zemlja raspolaže, kao i o kvotama za dolazne stipendiste kojima pojedina strana visoka učilišta raspolažu. Dobro sročena i gramatički ispravna motivacija u prijavi je ključna.

5)      Studenti uz prijavu trebaju priložiti dodatnu dokumentaciju – 2 pisma preporuke matičnog visokog učilišta te 1 prihvatno pismo stranog učilišta (obrasci za Letter of Reccommendation i Letter of Acceptance dostupni su na www.ceepus.info), a za nastavno osoblje prihvatno pismo za freemover profesore  – [http://Freemover%20Teacher%20Letter%20of%20Acceptance] Freemover Teacher Letter of Acceptance, također dostupno na www.ceepus.info, prije logina u MyCEEPUS, na dnu sučelja pod Downloads.

U slučaju bilo kakvih dodatnih pitanja zainteresirani kandidati se mogu obratiti lokalnom CEEPUS koordinatoru doc.dr.sc. Elvisu Žic (elvis.zic@uniri.hr) ili direktno gospođi Tanji Veljak (ceepus@ampeu.hr), višoj stručnoj savjetnici u Odjelu za visoko obrazovanje programskih zemalja (Nacionalni Ured za CEEPUS).

Skip to content