Otvorene prijave liste mentora i komentora za završne i diplomske radove

Na Merlinu su otvoreni sljedeći kolegiji u svrhu prijave liste željenih mentora i komentora:

Studenti koji su upisali navedene kolegije upisani su na iste kolegije i na Merlinu, te im mogu pristupiti.

Na kolegijima su objavljene:

  • rang liste studenata prema kojima će se vršiti dodjela mentora 
  • popis dostupnih mentora i komentora 
  • pravila odabira mentora i komentora
  • obrazac za za prijavu liste mentora i komentora

 Upisani studenti mogu pristupiti kolegijima, proučavati priložene materijale, te popunjavati i uređivati prijavu sve do isteka roka prijave ili do konačne predaje i zaključenja prijave.

Prijave će biti otvorene do 01.02.2021. do 23:55.  Za sva pitanja obratite se putem e-maila na ntoric@uniri.hr.

Skip to content