Posjet Sveučilištu u Mariboru u sklopu bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta Razvoj modela predikcije ponašanja djece u urbanim prometnim uvjetima

U sklopu bilateralnog hrvatsko-slovenskog projekta “Development of prediction model of pedestrian children behaviour in the urban transport network”, od 07. do 09. srpnja 2021., su na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo iz Maribora boravile dr. Aleksandra Deluka-Tibljaš i dr. Sanja Šurdonja s Katedre za prometnice, koje istraživanja provode u sklopu projekta Sveučilišta u Rijeci „Prometna infrastruktura u funkciji održive urbane mobilnosti“. Na sastanku projektnih timova koji je imao za cilj predstavljanje prvih rezultata projekta i dogovor o daljnjim aktivnostima je s hrvatske strane sudjelovala i voditeljica Projekta dr. Irena Ištoka Otković te dr. Damir Varevac i dr. Tijana Borovac sa Sveučilišta J.J. Strossmayer iz Osijeka, Građevinsko-arhitektonski fakultet. Slovenski dio Projekta činili su voditelj dr. Tomaž Tollazi te dr. Matjaž Šraml, dr. Marko Renčelj, Chiara Gruden i Matej Moharič.

Cilj je projekta analiza ponašanja djece u prometu te prijedlog mjera za prilagođavanje prometne infrastrukture specifičnim potrebama djece-pješaka. Posebno zanimljivo bilo je predstavljanje mogućnosti korištenja „eye-tracking“ naočala u istraživanju ponašanja pješaka.

Skip to content