Potpisan sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine

Dana 27. travnja 2021. u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine potpisan je Sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji u svrhu izrade dodatka Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije između Ministarstva i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Građevinskog fakulteta u Rijeci, Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu , Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatske komore građevinskih inženjera, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske udruge poslodavaca.

Na svečanom potpisivanju ugovora s ministrom Darkom Horvatom, uz predstavnike drugih fakulteta i komora prisustvovala je dekanica Građevinskog fakulteta u Rijeci, prof. dr. sc. Ivana Štimac Grandić.

Skip to content