Predavanje doc. dr. sc. Petre Jagodnik o mogućim pojavama klizišta u Primorsko-goranskoj županiji

Povodom Međunarodnog dana civilne zaštite i Dana civilne zaštite Republike Hrvatske koji se obilježava 1. ožujka, u prostorijama Informativnog centra za prevenciju kriminaliteta na području grada Rijeke, Policijske uprave primorsko-goranske, održan je 3. ožujka 2023. Okrugli stol na temu „Klizišta u Primorsko-goranskoj županiji – postojeće stanje i prilagodba klimatskim promjenama“.

Uvodno predavanje održala je doc. dr. sc. Petra Jagodnik s Građevinskog fakulteta u Rijeci. Prezentiran je kratki pregled opće teorije o klizištima te kako je staviti u kontekst postojećih i mogućih pojava klizišta u Primorsko-goranskoj županiji, kao i pregled karata klizišta izrađenih u okviru projekta PRI-MJER za područje Županije, odnosno pojedine jedinice lokalne samouprave, s kratkim preporukama za njihovu primjenu i značaj za civilnu zaštitu. Sudionici su informirani o bitnim elementima prepoznavanja i praćenja klizišta na terenu te su im date preporuke o postupanju u slučaju pojava klizišta. S obzirom na rezultate istraživanja klizišta koji su do sada provedeni istaknuti su dijelovi Županije (općine/gradovi) koji bi trebali u svojim dokumentima prostornog planiranja, a po potrebi i procjenama rizika analizirati ugroze od klizišta.

Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Rijeka, sudionici okruglog stola bili su članovi stožera civilne zaštite, djelatnici komunalnih tvrtki te urbanističkog odjela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Nakon rasprave doneseni su zaključci o primjeni rezultata istraživanja s ciljem smanjenja i preveniranja rizika od klizišta u Primorsko-goranskoj županiji.

Skip to content