Prelazak na nastavu na daljinu za 1. godinu Diplomskog sveučilišnog sudija

Nastava na 1. godini Diplomskog sveučilišnog studija će se od sutra (21. listopada 2020.) do kraja idućeg tjedna (30. listopada 2020. ) održavati u potpunosti u on-line okruženju. 

Nastava koja se trebala održati danas od 15 sati na dalje se otkazuje, a nadoknada će se organizirati u dogovoru s predmetnim nastavnicima.

Razlog donošenju takve odluke je preporuka epidemiologa nakon što je utvrđeno da je jedan student 1. godine tog studija pozitivan na COVID-19 a bio je na nastavi u petak, 16. listopada 2020. godine, na obveznim predmetima Upravljanje projektima i Vjerojatnosti i statistika koji pohađaju studenti svih smjerova na 1. godini diplomskog studija.  

Studenti i nastavnici koji su bili na nastavi sa COVID pozitivnim studentom nisu stavljeni u samoizolaciju jer nisu okarakterizirani kao „direktni kontakti“ zahvaljujući protuepidemijskim mjerama koje se na fakultetu provode (razmak, maske, dezinficiranje, ne zadržavanje studenata na fakultetu i sl.) 

Ukoliko je netko od studenata 1. godine Diplomskog sveučilišnog studija upisao i pohađa neki od predmeta s druge tog godine studija u iduća dva tjedna neće pohađati ni nastavu na predmetima 2. godine da se zaštite studenti 2. godine tog studija.

Studente koji su bili u petak na prethodno navedenoj nastavi molim da prate svoje zdravstveno stanje i po eventualnoj pojavi simptoma obavijeste svog liječnika i referadu (referada@gradri.uniri.hr) i tajnicu fakulteta Tanju Malec (tanja.malec@gradri.uniri.hr). 

Skip to content