Projekt – Student mentor

Pozivaju se studenti 2. i 3. godine preddiplomskih i studenti diplomskih studija da se uključe i ove godine u projekt STUDENT – MENTOR. Projekt Student – mentor je sustav pružanja potpore studentima nižih godina za vrijeme studiranja od studenata viših godina sa ciljem stvaranja uvjeta koji će povoljno utjecati na poboljšanje učinkovitosti studiranja, a samim time i smanjiti broj studenata koji napuštaju studij. Zadatak studenta – mentora je savjetovanje studenta prve godine preddiplomskog studija u svim aspektima, te praćenje njihovog rada i napredovanja.

Sudjelovanje u ovom projektu upisuje se u dopunsku ispravu o studiju ukoliko je student mentor prisutan na minimalno 2 od 3 sastanka. Studenti – mentori također ostvaruju popust u participaciji na Građevinijadi 2021.

Zainteresirani studenti mogu se javiti koordinatorici studentici Matei Vareško na e-mail mvaresko@student.uniri.hr. U prijavi je potrebno navesti sljedeće:

  • Ime i prezime
  • Godina i vrsta studija
  • Broj mobitela i mail adresu (samo mailovi sa domenom @student.uniri.hr)
Skip to content