Promjene  u  rasporedu  sati  5.  studenoga  2021.

Zbog zauzetosti predavaonica G-003 i G-004, niže navedena nastava će se održati prema sljedećem rasporedu.

Preddiplomski sveučilišni studij:

Preddiplomski stručni studij:

Diplomski sveučilišni studij – KONSTRUKCIJE:

Skip to content