S provedbom je započeo novi EU projekt RESONANCE!

Novi EU projekt (Interreg Italy- Croatia) pod naslovom impRoving landslidE riSk preventiOn aNd mAnagement iN Coastal arEas (RESONANCE) započeo je s provedbom 1. ožujka 2024. godine i provodit će se do rujna 2026. godine. Voditelj projekta je Sveučilište Urbino “Carlo Bo”, a partneri su Institute of Heritage Science-National Research Council i Conero Regional Park iz Italije, te Građevinski fakultet u Rijeci i Istarsko veleučilište iz Hrvatske. Voditelj projekta na Građevinskom fakultetu u Rijeci je izv. prof. Igor Ružić.

Klizišta i erozivni procesi predstavljaju važan rizik za ljude i infrastrukturu na obalnim područjima jadranske regije, a mogli bi predstavljati i negativan utjecaj na turizam i regionalno gospodarstvo. RESONANCE ima za cilj na temelju postojećih napredaka na poljima geofizike, daljinskog istraživanja, računalstva i virtualne proširene stvarnosti, smanjiti rizik za ljude i infrastrukturu poboljšanjem razumijevanja čimbenika koji kontroliraju obalna klizišta i erozijske procese, a ujedno pružiti i nove smjernice za upravljanje hidrogeološkim rizikom u obalnom području Jadrana.

Dvije lokacije hrvatske obale (Primorsko-goranska i Istarska županija) koristiti će se kao pilot područja na kojima će se razviti multidisciplinarni i viševremenski sustav istraživanja obala, kako bi se potencijalno predvidjeli budući procesi ovisni o klimatskim varijacijama, te izradile karte ranjivosti i rizika analiziranih područja. Jedan od rezultata bit će i virtualna baza podataka u svrhu promicanja suradnje i komunikacije između tijela javne vlasti, istraživačkih institucija i drugih dionika uključenih u upravljanje rizikom od klizišta i operacije civilne zaštite.

Skip to content