Studenti, prijave boravišta

Uzimajući u obzir situaciju zbog pojave epidemije bolesti COVID-19, radi smanjenja zadržavanja većeg broja građana koji obavljaju neki od upravnih poslova u prostorijama šalter dvorane Policijske uprave primorsko-goranske i na otvorenom prostoru dvorišta zgrade Policijske uprave te poštivanja propisanih epidemioloških mjera, obavještavamo da će studenti od 28. rujna 2020. godine svaki radni dan u vremenu od 08,00 do 14,30 sati prijave boravišta moći obavljati jedino na lokaciji Braće Monjac 24, Rijeka (zgrada bivše II. policijske postaje Rijeka).

Na navedenoj lokaciji studentima će isključivo biti omogućeno podnošenje zahtjeva za prijavu boravišta i ishodovanje odgovarajućih potvrda i uvjerenja o istom. Ujedno podsjećamo da su studenti zahtjevu za prijavu boravišta ukoliko nisu vlasnici/suvlasnici nekretnine na kojoj prijavljuju boravište, dužni priložiti izjavu stanodavca ili ugovor o najmu nekretnine sklopljen sa stanodavcem, oboje ovjereno od strane javnog bilježnika ili stanodavac suglasnost može dati neposredno pred službenom osobom.

Posebno je ovim putem potrebno potaknuti stanodavce koji posjeduju elektroničku osobnu iskaznicu ili drugu odgovarajuću vjerodajnicu na digitalno potpisivanje suglasnosti za prijavu boravišta korištenjem sustava eGrađani.

Studenti koji u istom mjestu i na istoj adresi imaju prijavljeno boravište u ukupnom trajanju od dvije i više godina, dužni su kod ponovnog podnošenja zahtjeva za prijavu boravišta dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o opravdanosti podnošenja zahtjeva, primjerice potvrdu nadležnog tijela o školovanju.

Policijska uprava primorsko-goranska
Sektor za imigraciju, državljanstvo i upravne poslove

Skip to content