Studentski izbori

STUDENTSKI IZBORI ZA IZBOR STUDENTSKIH PREDSTAVNIKA U STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI I STUDENTSKE ZBOROVE SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U RIJECI 2020

I.

Sukladno prijedlogu Skupštine SZSUR i Izbornog povjerenstva Sveučilišta kao dan glasovanja za studentske izbore određuje se kako slijedi:

  1. Prvi krug glasovanja – 21. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati
  2. Drugi krug glasovanja – 23. rujan 2020. godine od 08:00 do 20:00 sati

II.

Studentski izbori bit će održani neposrednim glasovanjem putem online Informacijskog sustava za elektroničko glasovanje na www.izbori.sz.uniri.hr sukladno uputama Izbornog povjerenstva Sveučilišta.

Za prijavu u online Informacijski sustav za elektroničko glasovanje potrebno je posjedovati valjani AAI@EduHr elektronički identitet. Provjeru osobnih podataka povezanih s AAI@EduHr elektroničkim identitetom možete izvršiti na https://moj.aaiedu.hr/

Pravilnik o izborima preuzmite ovdje.

Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika, ovdje i ovdje.

Odluka Skupštine SZSUR o prethodnoj suglasnosti i prijedlogu imenovanja Rektorici, ovdje.

Odluka Rektorice o raspisivanju izbora i održavanju glasovanja, ovdje.

Odluka Retkorice o određivanju novog datuma i načina glasovanja, ovdje.

Obrasci:

III.

Studentske službe zaprimile su naputak da studentima koji se žele kandidirati izdaju potvrde i drugu potrebnu dokumentaciju online putem (slanje emailom) kako ne bi bilo potrebno da kandidati moraju dolaziti po iste na fakultet.

Predaja kandidatura vrši se do 8. rujna 2020. godine, isključivo koristeći se elektroničkom adresom povezanom s elektroničkim identitetom sustava AAI@EduHr sladnjem dokumentacije na sljedeće email adrese:

Apuri – izbori.apuri@sz.uniri.hr
Efri – izbori.efri@sz.uniri.hr
Ffri – izbori.ffri@sz.uniri.hr
Fmtu – izbori.fmtu@sz.uniri.hr
Fzsri – izbori.fzsri@sz.uniri.hr
Gradri – izbori.gradri@sz.uniri.hr
Obri – izbori.obri@sz.uniri.hr
Ofri – izbori.ofri@sz.uniri.hr
Oiri – izbori.oiri@sz.uniri.hr
Omri – izbori.omri@sz.uniri.hr
Medri – izbori.medri@sz.uniri.hr
Pfri – izbori.pfri@sz.uniri.hr
Pravri – izbori.pravri@sz.uniri.hr
Riteh – izbori.riteh@sz.uniri.hr
Ufri –  izbori.ufri@sz.uniri.hr
Fdmri- izbori.dmed@sz.uniri.hr

Više o tijeku izbora pratite na www.izbori.sz.uniri.hr

Skip to content