Traži se inženjer/ka građevine za rad na gradilištu u Rijeci i Istri

Opis posla:

Vođenje građevinskog E-dnevnika, izrada dokaznica mjera, evidencija radnih sati djelatnika i kontrola realizacije izrada ponuda uključivo izradu analize cijene prikupljanje i analiza ponuda od strane dobavljača i podizvođača, komunikacija sa dobavljačima i podizvođačima te usklađivanje radnih procesa, kontrola kvalitete radova i materijala te kontrola mjera i obračuna narudžba materijala, opreme i radova, kontrola troškova gradilišta.

Potrebna kvalifikacija:

SSS Građevinski tehničar

VŠS Inženjer građevine

VSS Diplomirani inženjer

Kontakt/prijave:

Mail/  ivan.tunjic@ri-ma.hr

Mob.: +385959019260

Web:  www.ri-ma.hr

Skip to content