Tvrtka Geostat d.o.o. traži pripravnika / diplomiranog inženjera građevine (M/Ž)

Tvrtka Geostat d.o.o. traži pripravnika (studenta završne godine diplomskog studija) / diplomiranog inženjera građevine (M/Ž) za potrebe sudjelovanja u izradi projektne dokumentacije. Tvrtka je specijalizirana za projektiranje i savjetovanje u geotehničkom inženjerstvu. Djelatnost tvrtke obuhvaća:

 • Provedba geotehničkih istraživanja i ispitivanja:
  • Inženjerskogeološka i geotehnička kartiranja terena
  • Istražno bušenje
  • Sondažni iskopi
  • Laboratorijska ispitivanja
  • Geofizička ispitivanja
  • Ispitivanja vodoupojnosti i sl.
 • Izrada geotehničkih elaborata sa preporukama, smjernicama i ulaznim podacima potrebnim za projektiranje budućeg zahvata
 • Izrada geotehničkih projekata:
  • Osiguranja iskopa i građevnih jama
  • Temeljenja građevina
  • Zaštite pokosa i zaštite od odrona
  • Sanacije klizišta
  • Potpornih konstrukcija.

Kontakt:
Ivan Volf, mag.ing.aedif.
Geostat d.o.o.
Ivana Žorža 5
Hr-51000 Rijeka
M: +385 (91) 6219278

E: ivan.volf@geostat.hr

Skip to content