Tvrtka Pazin d.o.o. raspisala novi javni natječaj za zapošljavanje Stručnog referenta/stručne referentice za graditeljsko-nadzorne poslove i održavanje zgrada

Tvrtka Pazin d.o.o. raspisala je javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručnog referenta/stručne referentice za graditeljsko-nadzorne poslove i održavanje zgrada – jedan izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno puno radno vrijeme, uz probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Opći uvjeti:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na moje se osoba prima.

Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

 •  magistar inženjer, stručni specijalist inženjer, sveučilišni prvostupnik inženjer ili stručni prvostupnik inženjer građevinarstva,
 • najmanje jedna (1) godina radnog iskustva u struci,
 • poznavanje rada na računalu (MS office aplikacije)
 • vozačka dozvola B kategorije.

Uz prijavu na Natječaj treba priložiti:

 • životopis (o kretanju u dosadašnjem radu),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja odnosno stručnoj spremi i struci (preslika diplome),
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili preslika Domovnice),
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca),
 • dokaz o poznavanje rada na računalu (svjedožba, potvrda, pisana izjava)
 • dokaz o radnom stažu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa, ne stariji od mjesec dana (e-radna knjižica)),
 • dokaz o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje jedne (1) godine s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke (potvrda poslodavca o poslovima na kojima je kandidat radio ili ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili drugi dokazi iz kojih su vidljivi poslovi na kojima je kandidat radio). Napomena: iz priloženog dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno s odgovarajućim stupnjem stručne spreme i struke koja je uvijet za radno mjesto na koje se prijavljuje,
 • preslika vozačke dozvole.

Više o samom natječaju pogledajte putem poveznice.

Skip to content