Tvrtka Usluga Poreč d.o.o. zapošljava stručnog suradnika/suradnicu za razvojne projekte

Tvrtka Usluga Poreč d.o.o. za komunalne djelatnosti iz Poreča zapošljava Stručnog suradnika/suradnicu za razvojne projekte. Detaljne informacije u vezi radnog mjesta mogu se naći u nastavku.
Mjesto rada: POREČ, ISTARSKA ŽUPANIJA
Stručna sprema: VSS
Broj traženih radnika: 1
Vrsta zaposlenja: Na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme
Smještaj: Nema smještaja
Naknada za prijevoz: U cijelosti
Vozački ispit: Kategorija B

Opis poslova:
– sudjeluje u pripremi i izradi razvojnih projekata društva,
– prati nacionalne i međunarodne natječaje te predlaže prijavljivanje projekata na iste,
– prijavljuje projekte, koordinira, vodi te izvješćuje o realizaciji istih,
– izrađuje potrebnu tehničku dokumentaciju, troškovnike radova, specifikacije materijala i
tehnički dio natječajne dokumentacije,
– vrši interni nadzor nad izvođenjem investicija, rekonstrukcija i popravka objekta koji su u
vlastitoj režiji društva,
– priprema dokumentaciju i akte iz područja tehničke struke u čemu aktivno surađuje sa
vanjskim suradnicima i nadređenima,
– vodi brigu o uspostavi i urednom vođenju evidencija i drugih potrebnih baza podataka,
– izrađuje tehničke pripreme i pripreme za provedbu postupaka javne nabave,
– izrađuje situacije i podloge za naplatu izvršenih usluga prema ugovorima i prema
narudžbama fizičkih i pravnih osoba,
– obavlja i druge stručne, tehničke poslove,
– odgovoran je za vođenje tehničke dokumentacije,
– surađuje sa vanjskim suradnicima – projektantima,
– obavlja i druge poslove po nalogu rukovoditelja.

Način prijave:
Pošaljite svoj životopis putem e-maila: usluga@usluga.hr

Kontakt:
Usluga Poreč d.o.o. za komunalne djelatnost
Mlinska 1, Poreč
Kontakt telefon: 052/770-932
Radno vrijeme: pon-pet od 7:00-15:00 h
E-mail: usluga@usluga.hr

Skip to content