Univerzalni i inkluzivni dizajn za bolji ljudski okoliš (UniDesign)

Pozivamo Vas na upis na edukativni program Univerzalni i inkluzivni dizajn za bolji ljudski okoliš (UniDesign).
UniDesignje besplatni  međunarodni multidisciplinarni i interdisciplinarni edukativni program Sveučilišta u Rijeci i Građevinskog fakulteta sa suradnicima, predavačima i mentorima sa različitih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Zagrebu, ali i iz Australije, Austrije, Belgije, Bugarske, Italije, Poljske i Norveške.
UniDesign obrađuje teme univerzalnog i inkluzivnog dizajna iz perspektive arhitekture, građevinarstva, obrazovanja, umjetnosti, dizajna, tehnologije, kulturalnih studija i organizacije, a namijenjen je polaznicima različitih profila iz svih dijelova svijeta.
Program će se odvijati u razdoblju od ožujka do svibnja 2021. godine isključivo online na engleskom jeziku s dijelom koji obuhvaća online predavanja renomiranih predavača (vidjeti suradnike naletku i programu), a potom i praktičan rad polaznika u mentorstvu istih predavača.
Prijaviti se mogu svi zainteresirani za teme univerzalnog i inkluzivnog dizajna putem prijavnog obrasca do 28. veljače 2021. na poveznici.

Program možete preuzeti na poveznici.

Letak možete preuzeti na poveznici.

Skip to content