Web preglednik obalne ranjivosti

Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci prezentirali su 5. 7. 2024. na Građevinskom fakultetu u Rijeci web preglednik obalne ranjivosti . Preglednik je namijenjen prikazu najvažnijih rezultata i pokazatelja znanstveno-stručne publikacije Analiza ranjivosti obalnog područja Primorsko-goranske županije zbog podizanja razine mora, kojom je provedena primarna procjena ranjivosti čitavog obalnog područja Primorsko-goranske županije. Kao jedna od aktivnosti na umanjenju negativnih utjecaja klimatskih promjena na prostor županije, publikacija je rezultat suradnje Zavoda za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.

Skip to content