_Doktorski studij, Javna obrana

Javna obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig

17.07.2023.

— 17.07.2023.

14:00

— 16:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Javna obrana doktorskog rada pristupnice mr. sc. Gorane Ćosić-Flajsig, pod nazivom

Model integralnoga upravljanja kakvoćom voda ruralnoga prekograničnoga riječnog sliva/Integrated Water Quality Management Model for Rural Transboundary River Basin

održat će se u ponedjeljak, 17. srpnja 2023. godine, u predavaonici G-004, s početkom u 13:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. prof. dr. sc. Nevenka Ožanić, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Goran Volf, član
  3. prof. dr. sc. Marija Šperac, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek, vanjska članica.

Zbog kašnjenja jednog od članova povjerenstva početak obrane se odgađa za 14:00 sati!

Skip to content