_Doktorski studij

Javna obrana teme doktorskog rada, Tea Sulovsky

21.03.2024.

— 21.03.2024.

12:00

— 14:00

Građevinski fakultet u Rijeci

Javna obrana teme doktorskog rada doktorandice Tee Sulovsky, mag. ing. aedif., pod naslovom

“NUMERICAL INVERSE MODELLING OF FIBRE REINFORCED CONCRETE BEAMS UNDER THREE-POINT BENDING/NUMERIČKO INVERZNO MODELIRANJE GREDA OD BETONA ARMIRANOG VLAKNIMA POD UTJECAJEM SAVIJANJA U TRI TOČKE

održat će se u četvrtak, 21. ožujka 2024. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 12:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Neira Torić Malić, predsjednica
  2. izv. prof. dr. sc. Silvija Mrakovčić, članica
  3. prof. dr. sc. Željana Nikolić, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, vanjska članica.
Skip to content