_Nastupno predavanje

Nastupno predavanje

25.01.2022.

15:15

Građevinski fakultet u Rijeci

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

 Dr. sc. Petra Jagodnik, dipl. ing. geol., pristupnica za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto docent za znanstveno područje Tehničke znanosti, znanstveno polje znanstveno polje rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, znanstvena grana geološko inženjerstvo, na Katedri za geotehniku, na neodređeno puno radno vrijeme, održat će dana 25. siječnja 2022. godine sa početkom u 15:15 sati u predavaonici G-211 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

ISTRAŽIVAČKI RADOVI ZA POTREBE GRAĐENJA

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Primijenjena geologija za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content