Javna obrana doktorskog rada

Javna obrana doktorskog rada pristupnice Ivane Ban, mag. ing. aedif., pod nazivom

A Model for Skid Resistance Prediction Based on Non-Standard Pavement Surface Texture Parameters/Model predikcije hvatljivosti temeljen na nestandardnim parametrima teksture kolnika

održat će se u petak, 15. rujna 2023. godine, u predavaonici G-003, s početkom u 11:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. izv. prof. dr. sc. Sanja Šurdonja, predsjednica
  2. prof. dr. sc. Ivica Kožar, član
  3. izv. prof. dr. sc. Ivana Barišić, Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, vanjska članica.
Skip to content