Znanstveno nastavni susreti (Online)

Zadnje predavanje u sklopu ciklusa predavanja „Znanstvena istraživanja, projekti i studiranje na Građevinskom fakultetu u Rijeci“ održat će nam naša kolegica Sara Pajlić u petak 18. prosinca 2020. godine u 13h. Tema izlaganja je Fizički model klizišta, a pridružiti nam se možete online na slijedećoj poveznici: