Nagrada za najbolji diplomski rad

Našem studentu univ. mag. ing. aedif. Paolu Fabijanu je na 7. Hrvatskom graditeljskom forumu održanom 01. prosinca 2023. u Zagrebu Hrvatski savez građevisnkih inženjera dodjelio nagradu za najbolji diplomski rad iz područja građevinarstva u akad. god. 2022./2023.

Naziv rada je ”Utjecaj višestruke potresne pobude oslonaca na ponašanje okvirnih konstrukcija velikih dimenzija”, a izrađen pod mentorstvom doc. dr. sc. Nine Čeh sa Katedre za tehničku mehaniku.

Čestitamo Paolu i mentorici na nagradi, te želimo puno uspjeha u daljem radu!

Skip to content