Nastupno predavanje

Na temelju članka 2., 3. i 4. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja („Narodne novine“ broj 129/05.) i prijedloga Stručnog povjerenstva, dekan Građevinskog fakulteta u Rijeci,

OGLAŠAVA

nastupno predavanje

Dr. sc. Ante Džolan, pristupnik u postupku izbora jednog nastavnika na znanstveno-nastavno radno mjesto docent, za znanstveno područje Tehničke znanosti znanstveno polje Građevinarstvo, na Katedri za nosive konstrukcije, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, u svrhu zapošljavanja znanstvenika -povratnika, održat će dana 16. travnja 2024. godine sa početkom u 14:00 sati u prostoriji G-307 Građevinskog fakulteta u Rijeci nastupno predavanje

pod naslovom

EKSPERIMENTALNA ANALIZA VLAČNOG PONAŠANJA BETONA OJAČANOG KRATKIM KARBONSKIM VLAKNIMA

Nastupno predavanje održat će se u okviru redovite nastave iz predmeta Ispitivanje konstrukcija na Sveučilišnom diplomskom studiju Građevinarstvo za studente, nastavnike i članove Fakultetskog vijeća Građevinskog fakulteta u Rijeci.

Skip to content