Platforma Ambassador

Želiš saznati informaciju o životu i studiju na Sveučilištu u Rijeci?
Javi se našim ambasadorima putem TAP sustava za komunikaciju!

Platforma Ambassador omogućuje ti da se direktno povežeš sa studentima koji studiraju na našem Sveučilištu te da iz „prve ruke“ saznaš o aktivnostima Sveučilišta, o njegovim fakultetima te nastavnim programima. Putem platforme možeš sudjelovati u individualnim i/ili grupnim razgovorima. Također, platformu mogu koristiti i sadašnji studenti.

Korištenjem modernog i nekonvencionalnog načina komunikacije putem Platforme Ambassador, Sveučilište u Rijeci Korištenjem modernog i nekonvencionalnog načina komunikacije putem Platforme Ambassador, Sveučilište u Rijeci želi stvoriti još bolju vezu s budućim/sadašnjim studentima te otvoriti prostor za razgovor iz perspektive samog studenta.

Baci oko na aplikaciju.

Skip to content